Bronstijd t/m Vroege Middeleeuwen

19 Jan

alle sporen kaart Hall

De resultaten van het archeologisch veldonderzoek van 25 november j.l. zijn binnen. De kaart hiernaast laat zien wat de archeoloog gevonden heeft. Door een of meer keren op de kaart te klikken kun je hem leesbaar maken. De heipalen zijn dwars door het greppeltje geslagen, zoals eerder gemeld. De contouren van het nieuwe huis staan fout aangegeven, zo groot wordt het nou ook weer niet. De archeoloog heeft het bouwraam kennelijk aangezien voor de omtrek van het nieuwe huis. Ieder z’n vak zullen we maar zeggen.

Ik citeer uit het rapport;

Over de hele lengte van het ontgraven gedeelte lag een greppel die zich tot buiten de grenzen van het ontgraven gebied uitstrekt (S1). De greppel heeft een vlakke bodem en heeft ter hoogte van het opgravingsvlak een breedte van ca. 0,9 m en een diepte van ca. 0,25 m. De greppel is opgevuld met sterk siltig, grijs zand met daartussen witte zandlagen (figuur 4). Het vondstmateriaal (handgevormd aardewerk) en het feit dat er geen puin in aanwezig was dateert deze greppel in de Vroege of Late Middeleeuwen.

Volgens het rapport zijn de paalresten te dateren uit de 19e of 20e eeuw. De conclusie over de vindplaats luidt:

De vindplaats betreft de rand van een oud bouwlandcomplex (de Hallse Enk). De aangetroffen bewoningssporen in deze specifieke landschappelijke zone zijn te verklaren aan de hand van het gemengde bedrijf (akkerbouw en veeteelt). Met name in de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd werd gebouwd tussen het bouwland (enk) en de lager gelegen graslanden. De aangetroffen greppel (S1) is noordoost-zuidwest georiënteerd en ligt parallel aan de Kikvorsenstraat. Op grond hiervan gaat het waarschijnlijk om een perceelsgreppel, die op grond van het vondstmateriaal niet nader te dateren is dan de Vroege t/m Late Middeleeuwen. De aangetroffen fundering en de meeste grondsporen zijn te relateren aan de boerderij die hier tot voor kort heeft gestaan. De vondst van een fragment faience en het (her)gebruik van gebroken bakstenen in de fundering (in combinatie met ijzeroer en een veldkei), zijn aanwijzingen dat de geschiedenis van dit erf teruggaat tot minstens de 18e eeuw. Hoewel vondsten uit de vroege Nieuwe tijd (16e/17e eeuw) niet zijn aangetroffen, is het gezien de beperkte omvang van het onderzoek denkbaar dat er in de nabijheid van het onderzoeksgebied wel bewoningssporen zijn.

Op de oudste kadasterkaart, die we in het Gemeente Archief hebben gevonden en dateert van 1850, is op de plaats van de boerderij al een gebouw getekend. Dat sluit dus goed aan op wat hierboven staat.

De titel van dit bericht komt van de datering van één scherfje.

Tijdens het onderzoek zijn zeven fragmenten gebruiksaardewerk aangetroffen. Vijf daarvan betreffen handgevormd aardewerk (< 2 cm). Aangezien verschillende baksels en magering voorkomen (zowel plantaardige als kwarts- en zandmagering) zijn waarschijnlijk meerdere tijdsperioden gerepresenteerd. Twee scherfjes met een oxiderend baksel met zandmagering betreffen waarschijnlijk kogelpotaardewerk uit de Vroege of Volle Middeleeuwen (V1), de overige scherfjes kunnen niet nader gedateerd worden dan afkomstig uit de periode Bronstijd t/m Vroege Middeleeuwen (V6) en de periode IJzertijd t/m Late Middeleeuwen (V3). De overige scherfjes betreffen een randfragment van een faiencebord (datering Nieuwe tijd B) en een fragment witbakkend geglazuurd aardewerk (datering Nieuwe tijd C).

Al met al dus zeker een historische plek, maar of er in de Bronstijd al bewoners waren, is op zijn minst speculatief.

Ter oriëntatie hierbij nog even een overzicht van de  archeologische perioden.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: