Archief | januari, 2012

Muren en verdiepingsvloer

29 jan

in de verdiepingsvloer gegrifd

Hier is het bewijs: op 25/1/2012 is het beton op de verdiepingsvloer en in de muren gestort. Iemand heeft de datum in het verse beton gekrast. Als de afwerkvloer (7cm) er later overheen komt zal dit teken des tijds voor eeuwig verborgen blijven.

Thermospanblok, deels gevuld met beton

 

 

Op deze detail foto is nog eens het bouwprincipe van de Thermospan-blokken te zien: aan de buitenkant ruimtes gevuld met dik isolatiemateriaal, aan de binnenkant is het blok deels gevuld met beton. De wapening die in de blokken zit boven de ramen piept uit het verse beton. Bij de laatste vulling, als het bovenste muurdeel hierop is geplaatst, wordt ook deze wapening helemaal door beton omhuld.

De verdiepingsvloer en de muren zijn zwaar gestut door een wirwar van stempels.

wirwar van stempels in hoek van de keuken

 

verdiepingsvloer richting NO

Op de verdiepingsvloer is de rust weergekeerd, nu alle buizen, leidingen en kokers voor riool, water, elektra en luchtbehandeling onder het beton verdwenen zijn.

Op de voorgrond de vloer van de logeerkamer, daarachter het middendeel van het huis met links de overloop, daarnaast het trapgat en rechts de badkamer, het achterste stuk is de vloer van de slaapkamer.

uitzicht uit de naaikamer

 

 

 

 

 

verdiepingsvloer richting ZW

En zo kijk je naar beneden uit het logeerkamer raam.

 

 

Nu nog even kijken waar die buizen allemaal op moeten aangesloten worden.

toekomstige leidingschacht

 

Volgende week komen de laatste stukken Thermospan-muur op zijn plaats. Daar moet dan nog beton in. Ik ben benieuwd of dat kan doorgaan als het vriest.

de dakspanten

 

 

 

De enorme balken voor de dakspanten liggen netjes ingepakt al klaar.

Advertenties

Bronstijd t/m Vroege Middeleeuwen

19 jan

alle sporen kaart Hall

De resultaten van het archeologisch veldonderzoek van 25 november j.l. zijn binnen. De kaart hiernaast laat zien wat de archeoloog gevonden heeft. Door een of meer keren op de kaart te klikken kun je hem leesbaar maken. De heipalen zijn dwars door het greppeltje geslagen, zoals eerder gemeld. De contouren van het nieuwe huis staan fout aangegeven, zo groot wordt het nou ook weer niet. De archeoloog heeft het bouwraam kennelijk aangezien voor de omtrek van het nieuwe huis. Ieder z’n vak zullen we maar zeggen.

Ik citeer uit het rapport;

Over de hele lengte van het ontgraven gedeelte lag een greppel die zich tot buiten de grenzen van het ontgraven gebied uitstrekt (S1). De greppel heeft een vlakke bodem en heeft ter hoogte van het opgravingsvlak een breedte van ca. 0,9 m en een diepte van ca. 0,25 m. De greppel is opgevuld met sterk siltig, grijs zand met daartussen witte zandlagen (figuur 4). Het vondstmateriaal (handgevormd aardewerk) en het feit dat er geen puin in aanwezig was dateert deze greppel in de Vroege of Late Middeleeuwen.

Volgens het rapport zijn de paalresten te dateren uit de 19e of 20e eeuw. De conclusie over de vindplaats luidt:

De vindplaats betreft de rand van een oud bouwlandcomplex (de Hallse Enk). De aangetroffen bewoningssporen in deze specifieke landschappelijke zone zijn te verklaren aan de hand van het gemengde bedrijf (akkerbouw en veeteelt). Met name in de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd werd gebouwd tussen het bouwland (enk) en de lager gelegen graslanden. De aangetroffen greppel (S1) is noordoost-zuidwest georiënteerd en ligt parallel aan de Kikvorsenstraat. Op grond hiervan gaat het waarschijnlijk om een perceelsgreppel, die op grond van het vondstmateriaal niet nader te dateren is dan de Vroege t/m Late Middeleeuwen. De aangetroffen fundering en de meeste grondsporen zijn te relateren aan de boerderij die hier tot voor kort heeft gestaan. De vondst van een fragment faience en het (her)gebruik van gebroken bakstenen in de fundering (in combinatie met ijzeroer en een veldkei), zijn aanwijzingen dat de geschiedenis van dit erf teruggaat tot minstens de 18e eeuw. Hoewel vondsten uit de vroege Nieuwe tijd (16e/17e eeuw) niet zijn aangetroffen, is het gezien de beperkte omvang van het onderzoek denkbaar dat er in de nabijheid van het onderzoeksgebied wel bewoningssporen zijn.

Op de oudste kadasterkaart, die we in het Gemeente Archief hebben gevonden en dateert van 1850, is op de plaats van de boerderij al een gebouw getekend. Dat sluit dus goed aan op wat hierboven staat.

De titel van dit bericht komt van de datering van één scherfje.

Tijdens het onderzoek zijn zeven fragmenten gebruiksaardewerk aangetroffen. Vijf daarvan betreffen handgevormd aardewerk (< 2 cm). Aangezien verschillende baksels en magering voorkomen (zowel plantaardige als kwarts- en zandmagering) zijn waarschijnlijk meerdere tijdsperioden gerepresenteerd. Twee scherfjes met een oxiderend baksel met zandmagering betreffen waarschijnlijk kogelpotaardewerk uit de Vroege of Volle Middeleeuwen (V1), de overige scherfjes kunnen niet nader gedateerd worden dan afkomstig uit de periode Bronstijd t/m Vroege Middeleeuwen (V6) en de periode IJzertijd t/m Late Middeleeuwen (V3). De overige scherfjes betreffen een randfragment van een faiencebord (datering Nieuwe tijd B) en een fragment witbakkend geglazuurd aardewerk (datering Nieuwe tijd C).

Al met al dus zeker een historische plek, maar of er in de Bronstijd al bewoners waren, is op zijn minst speculatief.

Ter oriëntatie hierbij nog even een overzicht van de  archeologische perioden.

Darm- en zenuwstelsel, luchtwegen

18 jan

Eind vorige week zijn de breedplaatvloeren op de muren van de begane grond geplaatst. Vanaf de straat ziet het er nu zo uit.

beneden verdieping vanaf de straat

Rechts is nog net de kerk te zien. Verder zien we hier de voordeur en de keuken in zijn basisvorm.

westgevel v.l.n.r. bijkeuken, serre en woonkamer

De onderkant van de fundering en de onderrand van de  Thermospan-muren krijgen nog een extra isolatie-bekleding.

Binnen staat het huis vol met stempels, die de breedplaatvloeren stutten.  De keuken lijkt van binnen daardoor vrij klein.

keuken vol stempels

De elektricien heeft overal al gaten geboord voor schakelaars en stopcontacten. De elektriciteits-buizen steken omhoog door de holle ruimtes van de Thermospan-blokken. Nu liggen de verbindingsdozen nog als een soort zenuwknopen op de vloeren. Straks zijn ze ingegoten in het beton, samen met de rioleringsbuizen en de buizen van de  gebalanceerde ventilatie installatie.

Bovenop de vloer ziet dat er knap ingewikkeld uit en dat is het ook. Op de bouwvergadering van gisteren kwam onze architect nog  ‘even’ met een paar ingenieuze oplossingen om de verschillende pijpen te laten kruisen en bij de leidingschacht uit te laten komen, die vanuit de kelder, waar CV en ventilatieunit komen te staan, naar het dak loopt. Die oplossingen konden meteen uitgevoerd worden door de loodgieters, tegenwoordig installateurs geheten.

hoog beraad met installateur, bouwbegeleider en aannemer

Als de mannen weg zijn probeer ik gauw even de WC uit in de grote badkamer. De rechthoekige buizen van de luchtbehandeling baren mij zorgen. Worden die niet straks door het beton plat gedrukt, maar de architect zegt dat ze daar op berekend zijn.

WC uitproberen

Als er nog veranderingen in het elektra-plan zijn, moeten we die deze week doorgeven, die kunnen dan nog begin volgende week uitgevoerd worden. De woensdag daarop volgt het storten van het beton ín de Thermospan-muren en óp de breedplaatvloeren. Vandaag hebben we met de architect het hele verlichtingsplan en het sanitair doorgenomen: just in time, zal ik maar zeggen.

klopt dit wel?

Vlak voor vertrek lopen we nog even door het huis. Hé, klopt dit wel, de buizen van de toekomstige meterkast zitten deels voor de voordeur opening. Toch maar gauw foto mailen naar de bouwbegeleider!

Bouwen met blokken

10 jan

Na 2 weken rust op de bouwplaats beginnen we vandaag meteen aan een spannende dag. Bij het krieken van de dag worden we wakker door veeggeluiden. De mannen van Thermeco, Alexander en Frank, zijn bezig de randen van de betonvloer schoon te vegen.

klosjes schieten

Met een schietpistool zet Alexander plastic klosjes vast. De muurdelen worden hier straks tegenaan gesteld. Het is droog en niet erg koud, dus er kan goed doorgewerkt worden.

positie muren

Bij het strijklicht van de bouwlamp zijn de klosjes goed te zien. Intussen is uit Zuid-Limburg een gigantische truck met oplegger gearriveerd en even later een bouwkraan uit Twello. De bouwkraan vouwt zich helemaal uit en de machinist vertrekt met een liftje naar boven om de 3,5 ton zware rekken met daarin de bouwelementen voor de begane grond van de vrachtwagen te tillen.

een rek met bouw-elementen daalt neer

De tekeningen van de architect zijn door de technici van Thermeco uitgewerkt tot losse elementen, die door Alexander in de fabriek in Roermond eigenhandig in elkaar zijn gezet. Ieder element heeft een sticker waarop een code staat. Op een geplastificeerde kaart staat aangegeven welk element, waar moet worden geplaatst. Alexander heeft de leiding bij het plaatsen van de elementen, precies tegen de blokjes aan. Schuine stempels en plankjes met lange bouten houden de elementen overeind.

eerste muurelement geplaatst (keuken, straatkant)

Met hulp van een koevoet, wigjes, een enorme winkelhaak, een waterpas en de kraanmachinist, zetten de mannen de elementen één voor één op hun plaats en begint het huis langzaam een beetje vorm te krijgen.

stellen van een muurdeel (bijkeuken)

We beginnen ons al voor te stellen, hoe we ’s winters de bijkeuken instappen (de opening rechts) of op een zomerse ochtend de dubbele deuren van de keuken opengooien om buiten onze eerste kop thee te drinken.

keuken gevel

Het blijkt af en toe nodig een element bij te werken, om te zorgen dat alles past zoals het op de tekeningen staat. Dat gaat eigenlijk heel makkelijk, met een schrobzaag. De elementen worden tegen elkaar gelijmd en hier en daar wordt een spleet vol gePURd (hoe schrijf je dat?).

Alexander maakt een element passend

detail van een raamopening

Op het fotootje links is achter Alexander een  Thermospan blok op zijn kant te zien met een dubbele laag isolatiemateriaal, de holle ruimte zal straks gevuld worden met beton. Rechts  is de aard van het materiaal duidelijk te zien, houtvezels en cement. Een los blok is goed te tillen en je kan er makkelijk in schroeven of zagen.

Tussendoor is er weer bouwoverleg in het bakhuis. We bespreken nog eens de hele technische installatie: riool, warm en koud water, verwarming en ventilatie, warmte-terugwinning, afzuigkap keuken, CV en houtkachel en hoe alles door de vloer van de 1e verdieping moet worden geleid. Volgende week liggen de breedplaatvloeren al op de muren van de begane grond en dan heeft de installateur maar een paar dagen om alles daarop te monteren. De aannemer wil namelijk eind volgende week  het beton in de muren en op de breedplaatvloer storten. We denken dat dat maar even verschoven moet worden, we zullen zien. Het is passen en meten om alle techniek door en over elkaar heen te laten lopen en weg te werken in de leidingkoker, die dwars door het huis van de kelder naar de schoorsteen op het dak loopt. Marten, onze architect komt weer met ingenieuze oplossingen.

Aad en Marten verheugen zich over de voortgang

Aan het begin van de middag staat een belangrijk deel van de begane grond muren overeind en kunnen we door het huis wandelen met Marten en ons verheugen over de doorkijkjes vanuit de verschillende kamers, onder andere dankzij de bijzondere hoekramen. Maar dat zullen jullie pas  in een later stadium goed kunnen zien.

Op de foto’s is niet te zien dat de smallere elementen, met name de lateien (dat zijn de balken boven deuren en ramen) al stalen wapening hebben gekregen in de fabriek of dat ter plekke de voorgevormde wapening in de lateien wordt gemonteerd. Eigenlijk krijgen we een betonnen huis met een hout/cement bekleding.

aanzicht van keuken en bijkeuken om 16.00 uur

Rond 16.00 moeten de bouwers tot hun spijt stoppen, omdat de kraanmachinist weg moet. Hier zien we  rechts op de voorgrond de vloer van de schuur, daarachter rechts de bijkeuken en links de keuken.

bouwplaats in vogelvlucht 9 januari 2012

Voor de machinist zijn kraan opvouwt en vertrekt maakt hij nog een foto. Principalesse Aad staat bij de doorgang naar de keuken en principaal Diederik staat in de toekomstige keuken.