Archief | november, 2011

Kelder geplaatst, eerste bouwvergadering

29 nov

Het moment suprême van het plaatsen van het eerste stukje huis, te weten de kelder, hebben we net gemist.

kelder tussen de heipalen

 

Toen we gisteren rond 10.00 op de bouw aankwamen zag het er zo uit. Aan de buitenkant bracht Marwin isolatieplaten aan en pakte zo de hele kelder in. Intussen werd  de bouwwaterleiding aangesloten en kon het vullen van de kelder beginnen (met schoon water, dat laat geen strepen achter!), om zo tegendruk te kunnen geven aan het grondwater. Als straks de funderingsbalken vast zijn gegoten aan de heipalen, kan de kelder niet meer omhoogkomen.

1e bouwvergadering

Intussen arriveren architect, bouwbegeleider, aannemer en installateur om in de geïmproviseerde bouwkeet, te weten het bakhuisje, de eerste echte bouwvergadering te hebben. We voorzien ze van verse koffie vanuit de caravan, die nu is aangesloten op de bouwstroom. Vlot passeren een hele reeks onderwerpen de revue, van planning tot ventilatie kruipruimte en nog veel meer. Als het weer meezit worden in de loop van de volgende week de funderingsbalken gegoten, daarna volgt de breedplaatvloer en met een beetje geluk kunnen dan voor de Kerstvakantie de Thermospan-muren van de begane grond worden geplaatst.

In de loop van de dag, het weer is prachtig met die laagstaande zon in een strakblauwe lucht, wordt de ruimte rond de kelder geleidelijk opgehoogd tot het niveau waarop de funderingsbalk komt te liggen. Nu valt op hoeveel hoger het huis komt te liggen dan eerst: de bovenkant van het bouwraam is het niveau van de afgewerkte begane grond vloer.

bouwterrein opgehoogd tot funderingsniveau

bekisting funderingsbalken schuur

Bij de werkschuur is Joost begonnen met de bekisting voor de funderingsbalken. Tot onze schrik staat de moerbei veel meer recht voor de ingang van de carport dan we gepland hadden. Misschien moeten we de moerbei verplaatsen. Een extra reden hiervoor kan zijn dat de grond hier flink moet worden opgehoogd om niet een rare kuil te krijgen tussen schuur en nieuwe erftoegang.

Aad en ik zijn lekker bezig in de groenstroken. We zagen een eik om die zich geheel eigener beweging had gevestigd aan de rand van de wei en snoeien een uitgegroeide wilg drastisch terug. Veel takken om straks rond de Kerst een groot vuur mee te maken, waarvoor de vergunning al is verleend.

Advertenties

Archeoloog vindt:….. greppeltje en paalresten

25 nov

Gisterenavond laat reden we weer naar Hall. Buurman Arie had ons al gewaarschuwd, dat het water van de bronbemaling bij hem over de weg liep en mogelijk een gevaarlijke situatie voor auto’s vormde. Gauw gebeld met onze alwetende bouwbegeleider Henk Pol, die even later meldde dat een en ander in overleg met de gemeente gebeurde en dat die extra reflectie-paaltjes hadden geplaatst.

de archeoloog met zijn attributen aan het werk

Al vroeg was de archeoloog van de firma RAAP begonnen om op de plaats van de kelder, in overleg met de kraanmachinist en met behulp van metaaldetector, troffel en schep, laagje voor laagje af te schrapen.

Hij kon zijn teleurstelling niet verbergen toen er geen tekenen van een beerput of waterput verschenen. Wel werden in het gele zand langzaam de donkere contouren van een, vermoedelijk Middeleeuwse,  greppel  en van paalgaten zichtbaar.

alle verkleuringen gemarkeerd

Alle verkleuringen bracht hij vervolgens nauwkeurig in kaart. Links is de greppel zichtbaar, die bij  doorsnijding  15-30 cm diep bleek te zijn.

           

Links een doorsnede van de greppel, rechts de resten van een oude paal vlak naast een heipaal. In het patroon van de palen zag ik trouwens geen regelmaat. De archeoloog viste uit de greppel een paar potscherven voor de precieze datering.

Intussen zijn de timmerlieden al begonnen met de bekisting voor de funderingsbalken van de werkplaats.

Rond 14.00 uur vertrokken we, toch wel opgelucht dat de bouw niet stilgelegd hoefde te worden vanwege een spectaculaire vondst, weer naar Haarlem. Ik vroeg nog of er geen Romeinse resten aan het licht hadden kunnen komen. Dat was een beetje een domme vraag, want de Rijn was de noordgrens van het Romeinse Rijk! Dus Hall lag in het land der Barbaren.

Het tot bouwdiepte uitgraven van de kelder, nadat alles in kaart was gebracht hebben we niet meer afgewacht. Wellicht kan ik in een later stadium de resultaten van het hele archeologische onderzoek in deze blog vermelden.

De echte start: bouwraam en heien

23 nov

Gisteren, dinsdagmorgen,  kwamen we vanuit Eindhoven weer op de bouwplaats. Inmiddels was  door de aannemer het bouwraam geplaatst: een houten raamwerk rond de plekken waar gebouwd gaat worden (woonhuis en werkplaats). Met spijkers is op de latten de exacte plaats uitgemeten, waar de gevels komen,  de funderingsbalken en de heipalen.

plaatsbepaling heipalen

In het bakhuis, de tijdelijke bouwkeet, lagen de tekeningen van de constructeur aan de hand waarvan het bouwraam werd opgezet. Op de tekening links is met zwarte lijnen de exacte hoek aangegeven tussen huis en werkplaats (57 gr).

bouwraam van werkplaats (l) en woonhuis (r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De palen gaan wisselend snel de grond in en willen soms niet dieper: zit daar dan die grote zwerfkei of Neolitische hunnebed? De heipalen zijn veel langer (8,75m) en dikker (25cm) dan ik had gedacht. Hoezo geen verstoring van het archeologisch bodemarchief…

palen van 8,75 m.

Als het heien klaar is worden de ‘koppen gesneld’, de bekisting voor de funderingsbalken gemaakt, dan worden de stalen bewapeningen aangebracht en vastgemaakt aan de heipalen. En dan volgt het storten van het beton.

de stalen bewapening ligt al klaar

 

 

 

 

 

 

Woensdag en donderdag wordt de bronbemaling aangelegd rond de plek waar het gat voor de pre-fab kelder gegraven gaat worden. Aanstaande vrijdag komt de archeoloog om er op toe te zien en eventueel vast te leggen  of te conserveren wat er naar boven komt. Daarover de volgende keer.

Sloop is klaar

21 nov

Afgelopen vrijdag zijn de laatste restanten van het huis en de wagenloods afgevoerd, puin, hout, metaal enzovoort. Juist op het moment dat we aankwamen, stapte vriendin Maryse van de fiets, die vanuit Zutphen even kwam kijken hoe het er mee stond.

Maryse, Aad en Níke voor het bakhuis

Het was een vreemd gezicht om het bakhuisje zo alleen op het terrein te zien staan. Zo lijkt het kleiner dan het is.

 

Op de volgende foto is het geëgaliseerde bouwterrein te zien. Nu wordt nog eens duidelijk dat de grond wat afloopt vanaf het bakhuis naar de wagenloods. Zoals eerder gemeld mogen de funderingsbalken niet meer dan 50cm onder het maaiveld liggen. Aan de kant van het bakhuis is die 50cm precies uitgepeild, met als referentiepunt de vloer van het bakhuis. Aan de kant van de voormalige wagenloods kom je dan ongeveer óp het maaiveld uit.

 

Morgen begint het heien en volgende week maandag 28 november is de archeoloog besteld om toezicht te houden bij het graven van de kelder.

Tot nu toe is er (gelukkig?) helemaal niets interessants aan het licht gekomen bij het weghalen van de deelvloer of het uitgraven van de oude fundering.

 

Aannemer en bouwbegeleiding

16 nov

Al in een vroeg stadium hebben we besloten een bouwbegeleider in de arm te nemen. Dat scheelt architect-kosten, want tijdens de bouw hoeft die minder vaak op te draven. Bovendien gaat de bouwbegeleider, Henk Pol, verschillende onderdelen van het project apart aanbesteden. Normaal worden installateur, stucadoor, tegelaar, rietdekker en schilder ingehuurd door de aannemer. Die verwerkt de kosten  inclusief 10% aannemerstoeslag in zijn offerte. Door met al deze vaklui zelf contracten te sluiten besparen we die 10%. Op deze manier verdient de bouwbegeleider zichzelf dubbel en dwars terug.

Henk Pol heeft 5 verschillende aannemers, uit de buurt of met wie hij eerder gewerkt heeft, uitgenodigd om een offerte te doen. Na een uitgebreide vergelijking en een scherp onderhandelingsproces is de firma Ottenhof, helemaal uit Denekamp, als beste keus uit de bus gekomen.

Op bijgaande foto teken ik,  op 27 oktober in een al geheel ontmantelde keuken in Hall, het contract met de eigenaar  van Ottenhof, Peter Bouwmeester (vertrouwenwekkende naam), links met rode jack,  in aanwezigheid van Henk Pol (uiterst rechts), Marten de Jong en Rob Bakker, (uiterst links), de projectleider vanuit Emma Architecten.

Bouwmethode

15 nov

Archeologie

Bij de planning bleek al gauw dat ons huis volgens het bestemmingsplan gelegen is op archeologisch waardevol gebied.

Kaart archeologische vondsten in Hall  De rode ster is Kikvorsenstraat 5.

In ieder geval: als er voor de fundering dieper dan 50cm onder het maaiveld moet worden gegraven is een gedetailleerd archeologisch onderzoek noodzakelijk, vanwege de grote kans dat er waardevolle dingen naar boven komen. Zoiets kan maanden vertraging in het bouwproces geven en kost bovendien € 800,- per dag of meer. Na uitgebreid overleg tussen het archeologisch adviesbureau (RAAP)  en de architect is besloten tot fundering op kleine paaltjes (3m. lang), waarop de betonnen funderingsbalken kunnen worden gestort, die dan net tot 50cm onder het maaiveld komen te liggen. Kennelijk verstoren de paaltjes de (archeologische) bodem niet. Alleen daar waar de kelder komt, moet dieper gegraven worden. Op het moment van graven moet er een archeoloog bij zijn om te controleren of er bijzondere dingen naar boven komen. Zo ja, dan moet het graven worden gestopt en moet alles gedetailleerd worden vastgelegd. Aan de ene kant hopen we maar dat er niets wordt gevonden, maar aan de andere kant is een pot met gouden munten of een Romeinse helm altijd welkom.

Energiebesparing

Een van onze uitgangspunten  is om een energiezuinig huis te bouwen. De architect kwam met verschillende mogelijkheden. Traditionele bouw met baksteen en extra isolatie in de spouwmuren (waardoor deze 50cm dik worden), houtskeletbouw of met prefab wanden gemaakt van Thermospan-blokken. Om diverse redenen hebben we voor de laatste methode gekozen.

De blokken, gemaakt van houtvezel en cement, worden in de fabriek in Stein aan elkaar gelijmd en als prefab element op de fundering geplaatst. De holle ruimtes in de blokken zijn deels gevuld met zeer isolerend materiaal. In de overblijvende holle ruimtes kunnen leidingen en wapening worden ingebracht. Daarna worden ze opgevuld met gestort beton (betonpomp), zodat als het ware een betonnen huis ontstaat met binnen en buitenwanden van houtcement. Dit heeft niet alleen een zeer goede isolatieeigenschappen, maar maakt ook een goede vochtafvoer van binnen naar buiten mogelijk. In goed geïsoleerde huizen is het binnenklimaat vaak een probleem, vanwege de hoge luchtvochtigheid. Met deze Thermospanblokken is dat probleem opgelost.

Bijgaand enkele foto’s gemaakt tijdens ons bezoek aan het bouwcentrum in Stein.

De sloop is begonnen

15 nov

Ik sla een paar stadia over, daarover later meer. Gisteren is de daadwerkelijke sloop begonnen. ‘ s Morgens om 07.00 uit Haarlem vertrokken en net op tijd om de grijper de eerste plank van het dak zien trekken. Het ging er ruig aan toe.

Verschillende materialen worden al gescheiden: koper, bruikbaar hout, onbruikbaar hout (houtworm!), puin, riet, ander metaal en restafval. Henk Pol, de bouwbegeleider kwam even langs om te kijken of alles goed liep. Meteen de opdrachtbevestigingen voor sloper en installateur getekend. De komende dagen zal het er niet van komen, dat we nog een keer komen kijken. Naar verwachting is de sloop donderdag klaar en kunnen ze meteen doorgaan met het grondwerk.

vrijdag 18 november: de opbouw kan beginnen